Top
Mandala Jóga Online / Filozófia  / Mit kell tudnod a Védákról?
vedas1500

Mit kell tudnod a Védákról?

Mit kell tudnod a jóga legrégebbi forrásáról, a Védákról?
 
(Ebben a sorozatban arra teszek kísérletet, hogy a lehető legrövidebben, és mindenki számára érthetően összefoglaljam, amit a jóga történetével kapcsolatban sikerült megértenem. Nagyon igyekszem megtalálni az egyensúlyt a közérthetőség és az igényesség között, de azért a leírtakat fogadjátok egészséges kritikával, és ne sajnáljatok egy kis időt arra, hogy utánanézzetek az elkerülhetetlen pontatlanságoknak.)
 
A Véda egyszerűen tudást jelent, és azokat az óind szövegeket jelöli, amelyek szájhagyomány útján öröklődtek évezredeken keresztül. Nyelve a szanszkrit, amit az árja (indoiráni) nép hozott magával Indiába. Hogy pontosan kik voltak az árják, hogyan kerültek Indiába, mi történt az ott már évezredek óta meglévő kultúrával, mint a Szaraszvati folyó völgyében virágzó Harappa vagy Mohendzsodáró városokkal, csak találgatni tudunk – számtalan érdekes elmélet született ezzel kapcsolatban, amik sokat változtak az utóbbi években az újabb és újabb leleteknek köszönhetően.
 
A legősibb alapszöveg, a Rigvéda, ie. 1500 körül keletkezhetett – egyes tradíciók jóval előbbre teszik, de tudományos körökben ez a jelenleg elfogadott elmélet. A Rigvéda egyáltalán nem egységes, hanem számos törzs saját istenéhez szóló invokációjának gyűjteménye. Az egymásnak sokszor ellentmondó, vegyes szövegek között találhatunk a különféle istenek dicsőítése mellett mély filozófiai kinyilatkoztatásokat, vagy épp az áldozatok bemutatásának leírásait. Olyan isteneket szólítanak meg bennük, mint Vájú (szél), Agni (tűz), Szúrja (Nap), Indra (vihar), Vács (beszéd, szó), Szóma (egy hallucinogén növény), stb. Nehezen értelmezhető, mágikus-szimbolikus nyelvezete miatt végtelen mennyiségű kommentár és értelmezés született az idők folyamán, és a hagyomány mindezeket a hindu (azaz védikus) kultúra részének tekinti, sőt, kinyilatkoztatásként (sruti) tiszteli.
 
A további legfontosabb három szöveg a Rigvédára épül: a Számavéda szinte megegyezik a Rigvéda szövegeivel, de dal formájában adják elő, a Jadzsurvéda pedig a Rigvéda himnuszai szerinti áldozati szertartások leírása, az áldozatok bemutatása közben mondott szövegek. Egyedül az Atharvavéda tér el sokban a Rigvédától, amely a tűzszertartásokról híres Atharvan nemzetség himnuszait tartalmazza.
 
A négy alapvédához később írott papi liturgiákat és magyarázatokat hívjuk Brahmanáknak, ami valami olyasmit jelenthet, mint “rejtett összefüggések” (a brahman szó jelentéséről később még sok szó lesz…). Az egyre komplexebb szertartásokat az Áranjakák, az “erdei” szövegek tették át a belső, emberi mikrokozmoszban végezhetővé, majd a késői, egyre inkább filozófiai fejtegetéssé váló erdei szövegeket hívjuk Upanisadoknak vagy Védántának – a védák végének, esszenciájának.
A Védák keletkezése és kánonná válása évezredes folyamat volt, általában Buddha korát, az ie. 400-as éveket fogadják el, mint a védák kialakulásának végét. A hagyomány szerint a mitikus jógi, Vjásza rendezte a több tízezer verset a négy alap védába, de az ezekhez írott kommentárokat is a Védák részének tartják.
 
………………………………………………………….
 
A fentiek természetesen durva leegyszerűsítései annak a mérhetetlen információnak, amit a védikus kultúráról tudunk, és biztosan változni fognak még a szakemberek által elfogadott elméletek is. A különböző tradíciók magyarázatai sokszor ellentmondóak és inkább a mitológia körébe tartoznak, míg a tudományos bizonyítás rendkívül nehézkes a szóbeli hagyományok esetében. A jóga mind jelen, mind múltbeli története a szemünk előtt alakul, de talán éppen a témával való elmélyült foglalkozás segít többet a fejlődésünkben, mint ha csupán be kellene magolnunk a neveket és évszámokat. És mennyivel érdekesebb felfedezni az összefüggéseket a mindennapi gyakorlásunk és a jógatörténet legújabb elméletei között!
 
Szeretnél jobban elmélyedni a témában? A jógával, mint szellemi úttal, illetve a jóga történetével és filozófiájával komolyabban a “Meditáció és Rádzsa jóga” oktatóképzésen foglalkozunk!
 
 
Szerző: Németh Gergő
Fotó: Mittchel Kanashkevich

Németh Gergő

Meggyőződésem, hogy a jóga az egyik legjobb dolog, amit tehetünk magunkért és másokért!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.