Top
Urbán Jógi Magazin / Filozófia  / A létezés öröme
arunachala-papaji-high-res-ps1200

A létezés öröme

Ahhoz hogy ne vesszünk el reménytelenül a különböző ideológiák és vallási tézisek között, először is a végletekig le kell egyszerűsítenünk az alapfogalmakat. Az alapfogalmak tisztázása egyáltalán nem könnyű feladat, ezért a védikus tanítások számos megközelítést leírnak. Ilyen tanítás az alábbiakban röviden összefoglalt gondolatmenet is, amely számos filozófiai irányzatban megtalálható.
 
Lételméleti szempontból három alapvető minőséget különböztethetünk meg:
 
1. Világ (szamszára, tapasztalt, érzékelt, az elmében megjelenő)
2. Én (tapasztaló, érzékelő, központ)
3. Tudat (Abszolútum, Önvaló, Isten, Bráhman, Tudatosság)
 
Az elmében megjelenő képek és koncepciók összességéből építjük fel magunk számára saját, egyedi valóságunkat. A világ így tulajdonképpen nem más, mint az elme kivetülése, olyan, mint egy álomkép. Ezért nevezik a védikus tanítások a tapasztalati világot májának, azaz káprázatnak.
 
A világ mindig és kizárólag az Énnel, a tapasztalóval együtt jelenik meg. Ugyanígy az Én, a tapasztaló sem jelenik meg különállóan, így tekinthetjük a világ részének is. A meditáció lehetőséget ad annak az állapotnak a megtapasztalására, amikor a gondolatok elcsitulnak, és nem jelenik meg a világ, végül maga a tapasztaló sem.
 
A tudat az a tér, amiben a gondolatok megjelennek, illetve az a tudatosság, ami képes önmagára ismerni a gondolatokban. A tudat kívül esik a racionális megértés határain, a védikus tanítások úgy írják le, mint szat-csit-ánanda: létezés-tudatosság-öröm.
 
A megszabadult ember számára, miután felismerte a gondolatok mögötti tudatosság természetét, nem létezik más valóság, mint a létezés örömére való tudatosság. Minden egyéb tudás felesleges, sőt, tévútra visz.

Németh Gergő

Meggyőződésem, hogy a jóga az egyik legjobb dolog, amit tehetünk magunkért és másokért!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.