Top
Mandala Jóga Online / Szerzők  / Gergő  / A jóga szó kalandos élete
yoga-sanskrit

A jóga szó kalandos élete

Számos értelmezéssel találkoztam már különböző rendszerekben, ezért megpróbáltam utánanézni, hogy a tudomány jelen állása szerint vajon honnan ered és milyen jelentéstartalommal használhatták a fennmaradt szanszkrit szövegekben.
 
A jóga szót először egy ie. 300 körül keletkezett szövegben találhatjuk (Katha-upanisad, Nacsikéta és Jama (a halál istene) közti párbeszéd), és a harci szekereknél használt lószerszámra vonatkozott (angolul yoke, magyarul járom vagy iga). A magyar etimológiai szótár szerint a jóga:
 
“forrása az óind yugám, azaz ‘járom’, amelynek rokonai a latin iugum, az angol yoke, a szláv igo révén pedig a magyar iga is.”
 
Ezek szerint az óind yugám szóból erednek a hasonló latin, angol és szláv kifejezések, és a magyar a szláv nyelvekből vette át az iga kifejezést, bár szerencsésebb lenne talán úgy fogalmazni, hogy a különböző nyelvekben megtalálható rokon kifejezés egyazon proto-indoeurópai szó leszármazottai.
 
A jóga, olyan értelemben, mint valamiféle tudatos törekvés vagy gyakorlás, a Mahabharáta eposzban jelenik meg nem sokkal később. Itt dhjána-jóga összetételben szerepel, és leginkább a meditációs praxisra vonatkozik. Ebben az értelemben használták utána különböző buddhista és dzsainista szövegek is.
 
A jóga szó később már mindenféle gyakorlásra vonatkozhatott, például a tantra-jóga nem jóga gyakorlatok beolvadását jelentette a tantrikus tanításokba, hanem a tantrikus gyakorlatok rendszerét. A Bhagavad-gítában a jóga a végső megszabadulásra való törekvés módjait írja le (pl.: karma-jóga – önzetlen cselekvés), amelyek egyike a Patandzsali Jóga-szútrákban leírt meditációs gyakorlás, a rádzsa-jóga. A 6 darsanában (ortodox hindu filozófiai iskolák) a szánkja filozófia továbbfejlesztett változataként elismert jóga filozófia is ezt a rádzsa-jógát jelenti, a Jóga-szútrákban megjelenő lételméleti rendszert.
 
A jógát mindezek mellett megtalálhatjuk olyan jelentéstartalommal is, mint egység, kapcsolódás, elérés, törekvés, azonban mára a végső megszabadulás elérését célzó rendszer jelentésben vált általánossá. Egyszerre jelenti a célt és az ahhoz vezető gyakorlást, tehát jogosan mondhatjuk, hogy a jóga a végső egyesülés, amihez a jóga gyakorlása vezet. Patandzsali legismertebb mondatát (jógasz csitta vritti niródha) ezért a különböző kommentárok fordítják úgy is, hogy “A jóga gyakorlása az elme elcsendesítésével kezdődik.”, “Az egység az, amikor az elme mozdulatlan.”, vagy akár “A jóga a tudat leigázása.” Egyikről sem jelenthetjük ki, hogy helytelen, azonban Patandzsali bizonyára egy konkrét értelemben használta. Az értelmezések mindig a fordító világképét, megértésének mélységét mutatják, ezért születik a mai napig számtalan eltérő kommentár a Jóga-szútrákhoz.
 
Mit nevezünk mostanában jógának?
 
A modern nyugati nyelvekben sokszor jógának hívunk bármilyen szisztematikus pszichofizikai technikát, illetve ezek rendszerét – így találkozhatunk olyan szókapcsolatokkal is, mint hahota-jóga, aroma-jóga, vagy akár antiaging arc (?!) jóga. Néha talán már indokolatlannak is érezhetjük a jóga szó használatát, de úgy tűnik, szép lassan közkedvelt marketing kifejezéssé válik, ami a jóga növekvő népszerűségének köszönhető.
 
A legelterjedtebb használata szerint a jóga mégis az a mozgásos-meditációs rendszer, ami a 19. században alakult ki Indiában a hatha-jóga aszkétikus gyakorlataiból, a rádzsa-jóga meditációs megközelítéséből, illetve az Upanisadokban leírt filozófiai rendszerekből. Ez a rendszer Indiából kikerülve a huszadik század második felétől önálló életre kelt, és számtalan irányzat, megközelítés és rendszer alakult ki.
 
A jóga folyamatosan változik, fejlődik, átalakul, az adott kultúra és a gyakorlók igényeinek és megértésének megfelelően – éppúgy, mint régen Indiában, ahogyan az ősi szanszkrit szövegekből is kiderül.
 
Jóga egy van: az ember örök törekvése a teljesség felé, azonban ennek számtalan útja lehet, így a jóga szó pontos jelentése rendszerenként, iskolánként, de akár egyénenként is változhat.
 
 
Szerző: Németh Gergő
Fotó: Alamy

Németh Gergő

Meggyőződésem, hogy a jóga az egyik legjobb dolog, amit tehetünk magunkért és másokért!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.